Kontaktinformācija

Adrese

“Jaun-Klabi” Amatas novads, Amatas pagasts, LV- 4139

Kontakti

Tel. +37129266445

E-pasts klabi@inbox.lv

Rekvizīti

SIA Ezerklabi

Reģ.Nr.44103054258

AS SEB banka SWIFT: UNLALV2X

IBAN: LV18UNLA0050013360337